ул. Стефан Караджа 9
София,
България
23.3264475999999
42.6918619
UserLikes
Име: ВЕРИТАС ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА
Адрес: София, ул. Стефан Караджа 9
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://veritas-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Алтернативна медицина
Дейност:

Алтернативна медицина

Ключови думи: кабинет веритас, ваня александрова, акупунктура, суджок, ямамото

CATALOG.BG > ВЕРИТАС ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВАВижте на картата

Facebook

Услуги

ВЕРИТАС ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА - Услуги - Диагностика
Диагностика
Диагностиката по източната медицина е свързана с оглед, наблюдение, с цел установяване на промените, които са настъпили в организма. Целта на източните диагностични методи е да се установи причината за патологията и по кой път трябва да се мине, за да се отстрани. В медицинската книга на учителя Данкси се казва: Трябва да се наблюдават и анализират външните проявления на пациента, за да се знае какво става вътре в тялото, защото заболяването на вътрешните органи трябва да има свое проявление върху повърхността на тялото . Ето защо посредством анализ и синтез на патологичните условия и посредством прилагането на диагностичните методи може да се установят причинните фактори и природата на болестта, осигурявайки по този начин база за по-нататъшна диференциация и лечение.
ВЕРИТАС ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА - Услуги - Лечение
Лечение
В историческото развитие на източната медицина са се обособили няколко направления за профилактика и лечение:
•иглоубождане, моксиране, вендузи, електростимулация, лазерпунктура
и други;
•мануална терапия, масаж и зонотерапия;
•билколечение и цигун (специална гимнастика за генериране на енергията чи на тялото). Принципите на лечение се свеждат до следното: чрез различни методи, средства и похвати да се възстанови проходимостта на каналите и колатералите; да се хармонизират енергията чи и кръвта сюе ; да се уравновесят енергиите ин и ян; да се регулира функциятана вътрешните органи. При нормално функциониращо здраво тяло има равновесие между ин и ян , а при болестно състояние тази хармония е нарушена и се проявява като застой или дефицит на енергията чи . Чрез провеждане на лечение с гореспоменатите методи проходимостта на каналите се възстановява, енергията чи и кръвта сюе започват отново да протичат свободно, а болестните прояви постепенно отзвучават.
ВЕРИТАС ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА - Услуги - Обучение
Обучение
Ако в даден момент четете за су-джок, в друг за меридиани и аурикотерапия, а в трети за Ямамото, то в тези курсове ще ви запозная с приликите и разликите на китайска, корейска и японска медицина, методите и средствата, които се използват при диагностика и лечение, в основата на които е Философията на Изтока. Предлагам на вашето внимание четири въвеждащи курса от по 6 часа по следните теми:
1.Философия на Източната медицина и обща физиология на човека;
2.Корейска медицина - су-джок;
3.Китайска медицина - иглотерапия, аурикотерапия, зонотерапия, мокса, вендузи, магнитотерапия и други;
4.Японска медицина - Ямамото (скалпова акупунктура).
Целта на това въвеждащо обучение е да направите своя избор за последващо посещение на по-подробни 5 и 10-дневни курсове по съответната медицина.

Горните еднодневни курсове се провеждат в събота
 
Открийте ни в Google+